Kunstig Intelligens i Praksis

Bliv inspireret af, hvordan andre har udnyttet data og Kunstig Intelligens (AI) til at forbedre deres forretning. Brug AI til at:

  • Optimere processer
  • Reducere energiforbrug
  • Mindske overproduktion

Læs vores kundesager nedenfor

Prognosemodeller

Prognosemodeller bruger data til at forudsige fremtidige resultater eller tendenser. Deres anvendelser strækker sig over forskellige områder som finans, forretning, forsyningsindustri og mere.

Vi specialiserer os i at lave gode prognosemodeller og fokuserer især på forretningscases, hvor forudsigelser kan føre til optimering og dermed en positiv indvirkning på klimaet.

Estimering af Resterende Brugstid på en Dampspærring

siloer

Estimering af den resterende brugstid på en dampspærring.

Brug historiske nedbrud til at estimere hvornår et nyt nedbrud vil forekomme, hvilket gør det muligt at planlægge vedligeholdelse uden for kritiske produktionsperioder.

Læs mere om projektet

Forudsigelse af Optimal Temperatur i Transmissionssystemet

CTR

Formålet med dette projekt er at undersøge, om en maskinlæringsmodel kan forudsige den optimale forsyningstemperatur, så den universelle serviceforpligtelse opretholdes, samtidig med at forsyningstemperaturen reduceres.

De to oprettede maskinlæringsmodeller til dette projekt gør det muligt for CTR at:

  • Forudsige den optimale forsyningstemperatur 12 timer frem i tiden
  • Øge effektiviteten om foråret og efteråret, når vejret er særligt omskifteligt
  • Opretholde deres universelle serviceforpligtelse
  • Potentielt reducere forsyningstemperaturen med i gennemsnit 5,4 grader
  • Levere en grønnere og mere klimaneutral fjernvarme
Læs mere om projektet

Forudsigelse af Uønskede Situationer i Transmissionssystemet - Kredsløb

Kredsløb

Estimering af sandsynligheden for, at uønskede situationer vil forekomme i transmissionsystemet inden for den næste 12-timers periode.

Modellen opretter et alarmsystem til operatører i kontrolrummet, der vil træffe den endelige beslutning.

Læs mere om projektet

OWLS - Optimal Vacuum Vapour Level Setpoint

Nordic Sugar

Reducer energiforbruget ved at udnytte cyklustiden på krystallisationsudstyr og anvend en mere energieffektiv damp, når det er muligt.

Læs mere om projektet

Computer Vision

Computer Vision sigter mod at udlede meningsfuld information fra billeder og videoer, som kan bruges både til klassifikationer og forudsigelser.

Optimer Kvalitetskontrol med Computer Vision - Danish Crown

slagter med steg

Den overordnede kvalitet af flæskesteg er allerede rosende, men der er et ønske om konstant at forbedre og forfine kvaliteten. Kunder forventer, at fedtlaget på flæskesteg skal være ensartet. Dog kan det være udfordrende at opnå denne ensartethed på grund af den naturlige variation, der eksisterer blandt individuelle grise.

Som en del af en udvidet AI Camp har vi taget billeder af flæskesteg med billig hardware og udarbejdet en maskinlæringsmodel, der kan forudsige kvaliteten af flæskestegene.

Læs mere om projektet

Ikke sikker endnu?

Vores kunder siger...

"

AI Campen gav indblik i hvad Machine Learning er og hvor det kan bruges i vores virksomhed. Vi fik den baggrundsviden der skulle til, for at vi kunne komme i gang med et machine learning projekt i vores virksomhed

"

Jens Rishøj Skov

Kredsløb A/S

"

Vi havde store forventninger til AI campen, herunder at blive klogere på maskinlæring og en fælles forståelse af en optimeringsopgave, som påvirker flere varmeproduktionsanlæg i København, for at få billig fjernvarme til vores kunder. AI campen beviste, at der er en klar optimeringsmulighed og vi er trygge ved resultatet fra analysen. Neurospace har været ganske engageret, og har været gode til at spørge om sammenhænge, for at få den rette forståelse af problematikken. CTR er klar til at arbejde videre med pilot projektet, da vores mål med AI Campen er opfyldt til fulde.

"

Michal Brahm Thomsen

CTR I/S

"

AI Camp konceptet passer perfekt ind i vores innovations dagsorden, hvor vi skal have ny teknologi og mennesker til at arbejde sammen. I forløbet er vi blevet klogere på optimeringer i produktionen og fået en forståelse af hvordan machine learning kan løse disse i sammenspil med vores medarbejdere. Det løste AI camp forløbet perfekt. Vi er ovenud tilfredse og nåede alle vores målsætninger med AI Campen.

"

Martin Jørgensen

Danish Crown A/S

"

Vi er en blandet afdeling af både IT kyndige og lægmænd, til trods for det spredte niveau i faglighed om emnet, har alle deltager fået større forståelse for hvad AI og ML er, hvordan man sikrer sig man samler den rigtige data sammen og hvor det giver mening at bruge, disse teknologier. Derudover er både Maria og Bo fra Neurospace nogle yderst professionelle og behagelige undervisere.

"

Martin Lauritzen

Green Energy Scandinavia A/S

"

Vi er blevet introduceret til den nye verden omkring machine learning af Neurospace. Deres AI Camp giver en rigtig god basisforståelse for machine learning og data. Hos Nordic Sugar Nakskov har vi fået en forståelse for hvorfor det er vigtigt, at undersøge korrelationer systematisk i stedet for at begrænse brugen af sensorer og målinger ud fra mavefornemmelser.

"

Anders Juul-Jørgensen

Nordic Sugar A/S