Nordic.AI Health Summit 2018 samlede forskere, industriledere, udviklere, og praktikere til at diskutere den mest fremtrædende teknologi i vores tid i forbindelse med det moderne sundhedssystem: Kunstig Intelligens (AI).

Hovedtalerne indeholdt flere frontfigurer fra forskellige dele af AI-sundhedsøkosystemet såsom Google Deepmind, NVIDIA, National Health Service (NHS) og såvel indsigt fra de politiske synspunkter fra De Forenede Nationer (FN), Human Rights Watch og mere.

Nordic AI venue

Utallige muligheder

“Er vi klar til en teknologisk revolution?” – en tanke der kan opstå, når vi står over for påvirkningen og de utallige muligheder der kommer med AI [1]. Selvom flere bekymringer hænger sammen med, at AI er den nye paradigmeskiftende teknologi, der ændrer status quo, har Nordic.AI Health Summit bemyndiget en anden sindstilstand, og det var forsikring. Forsikring om, at AI ikke kun er en hype eller et forsøg på at erstatte mennesker, men en anden og ny højde i den måde, vi operere og tænker på.

“Det vil omdefinere sundhedsvæsenet, men ikke erstatte det” – Nicola Rieke, NVIDIA

Nordic.AI Health Summit 2018 dækkede emner såsom AI adoption i sundhedssystemet, den kliniske virkning af AI og de aktuelle begrænsninger af AI.

“Alt er mobilt undtagen sundhedsvæsenet – Andreas Mattson, KRY

Anvendelsen af AI blev vist på forskellige områder, fra meget videnskabelige områder til pragmatiske løsninger, der direkte gavner plejepersonalet. Blueprint Genetics arbejder på “sekventering af vores genom” og bruger Machine Learning til at yde beslutningsstøtte, mens LeapBeyond bruger AI til opdagelse af medikamenter.

Andre tiltag har været omkring mere frembrydende spørgsmål, såsom Cortis realtidsbeslutningsstøtte inden for nødhjælp ved at kombinere AI og beslutningstagning eller NHS digitale triage-algoritmer, når du modtager nødopkald. De praktiske løsninger, der leveres af KRY, muliggør fjern- og online-lægebesøg med din telefon og virksomheder som Ably og Nox er i stand til at udtrække flere data fra patienter gennem deres “sengemønster” og “søvnmønster”.

Thinking lightbulb

1. At udnytte AI's muligheder kræver samarbejde i hele økosystemet

Der er stadig en del misforståelse af, hvad AI i øjeblikket er i stand til, og hvordan det gavner og håndtere samfundsproblemer. At fjerne usikkerheden fra et teknologisk perspektiv kan føre til en større fordel, engagement og mere præcis klinisk påvirkning. Accelerationen af den teknologiske tilpasning i sundhedsområdet kan øges ved at blive mere bruger- og klinisk-centreret. At have større vægt på at engagere brugerne er påkrævet, når man udvikler løsninger.

“Hvad der er støj for den ene, kan være et signal for en anden” – Dr. Egge van der Poel, CERN

Som Dr. Egge van der Poel understreger, kan ulighed som følge af Big Data skabe muligheder for at arbejde sammen og vidensdele. Nenad Tomasev fra Google Deepmind fremhæver, at vi stadig har et stykke at gå, før vi kan lukke hullet mellem AI og sundhed, og et mere tværfagligt arbejde og en helhedsorienteret tilgang måske kan hjælpe.

2. Muliggør datadeling, sikkerhed og tillid

Vi står stadig over for en stor udfordring om at styre, klassificere og ikke have adgang til data. At muliggøre bedre datatilgang, vidensformidling og således “bygge broer” muliggør generering af mere klinisk data, hvilket vil øge vores chancer for at forbedre resultaterne med AI. Men med politikker og nation / region-baserede begrænsninger for datasikkerhed øges forhindringen kun, medmindre der foreslås en anden løsning til datadeling.

Tillid gives ikke gratis, og dette referer til patienter, plejepersonale, politikker, og data i sig selv med hensyn til fortolkningsevne eller kvalitet. Som diskuteret i panelet har teknologi en tendens til at blive overvurderet på kort sigt og undervurderet på lang sigt. Når vi først er i stand til at imødekomme de grundlæggende behov i sundhedsvæsenet, vil potentialet for AI begynde at skinne igennem.

Speaker on stage at Nordic AI

3. Efterspørgslen kræver en ny form for hybrid af ekspertise

Som en kulmination af de førnævnte udfordringer er der behov for en helt anden tilgang i sundhedsvæsenet, der kombinerer det bedste fra begge verdener. Der er stadig udfordringer, når man forsøger at samarbejde, og der er endda stadig udfordringer, når man prøver at definere og forstå, hvornår man skal bruge AI-terminologien.

“Når du søger fundraising, er det AI, når du ansætter, er det ML, når du implementere, er det linear regression, når du debugger, er det printf()" – Baron Schwartz, Vivid Cortex

Som teknologien skrider frem, og efterhånden som opgaverne ændres, vil vi ligeledes tilpasse os i overensstemmelse hermed. At fremskynde adaptionen af AI kræver support, indsigt og samarbejde. Dette er noget, NVIDIA har sat deres syn på. Deres Inception program bestræber sig på at drive AI startups, der fremmer det moderne sundhedssystem med nye værktøjer og ekspertise. At forbinde inkubatorer med sundhedsvæsenet kunne være det første skridt i at nære de nye talenter med en hybrid evne indenfor AI-sundhedsarbejdet.

Konklusion

Mens der ikke i øjeblikket er en stabil adoption af AI, er scenen sat. Jo mere vi interagere og samarbejder på tværs af brancher, desto mere sandsynligt vil det påvirke adaptionen af AI i sundhedssektoren. AI er ikke en “fremmed ting”, det er ikke engang en “IT-ting” i følge Dr. Egge van der Poel, er det en “idé-ting”, og Nordic.AI Health Summit opmuntrer alle, inklusive startups og kloge hoveder fra begge brancher, at mødes så AI kan styrke personalet indenfor sundhedssektoren.

// Johnny Le, Business Engineer @ neurospace

Referencer

[1] Makridakis, S., 2017. The forthcoming Artificial Intelligence (AI) revolution: Its impact on society and firms. Elsevier(90) p.46-60