For en stor dansk produktionsvirksomhed, har vi undersøgt hvorvidt allerede eksisterende data kan skabe grundlag for at lave resterende brugbare levetids estimater.

Fakta om virksomheden

Denne case er annonym da der er patenter involveret og derfor vil virksomhedens navn ikke blive nævnt. Virksomheden arbejder med fødevareproduktion og beskæftiger ca. 500 medarbejdere og har en omsætning på omkring 2 milliarder danske kroner. De er førende indenfor deres branche og er kendt for deres innovative tilgang.

Opsumering

  • Nuværende vedligeholdelsessystem kan ikke adskille forebyggende nedetid og uplanlagt nedetid - det er en fornødenhed for at kunne skabe gode analyser
  • Antallet af nedbrud var ikke så omfangsrigt som først antaget
  • Historiske nedbrud manglede årsag - det kunne ikke verificeres hvorvidt nedbrud skyldes slitage eller pludselige fejl
  • Modellen skabt i projektet var i stand til at fange de få nedbrud, som havde lang livscyklus

Virksomheden troede oprindeligt at de havde godt styr på deres vedligeholdelsesjournal og at de havde “masser” af nedbrud. Det viste sig dog igennem projektet at detaljegraden i vedligeholdelsesjournalen varierede meget og at antallet af nedbrud var mindre end først antaget. Dog med Neurospace' hjælp blev der lablet nogle nedbrud som værende uplanlagte og vores Cohen bibliotek blev brugt til at skabe Remining Useful Life (RUL) modeller som fangede de nedbrud der havde en livscyklus længere end 1.5 måned.

Projektet

Gennem en AI Camp undersøgte vi hvorvidt historiske nedbrud er tilstrækkelige til at kunne forudsige den resterende brugbare levetid. Vi undersøgte således ikke blot om der er tilstrækkelige med uplanlagte nedbrud til at kunne lave en tilfredsstillende Machine Learning model, men ligeledes om data kvaliteten er tilstrækkelig.

Data inkludere sensor data såsom tryk og temperatur. Der er således ikke høj-frekvente vibrationsmålinger inkluderet i det tilgængelige datasæt. Virksomheden har ligeledes et mål om at modellen skal kunne forudsige den resterende brugbare levetid nøjagtigt ca. en måned inden nedbrudet opstår. Dette gør det muligt for virksomheden at bestille reservedele og planlægge vedligeholdelsen ind i en 24/7 produktion, hvor dampslusen er et kritisk komponent.

Ved analyse af noteret nedbrud i drift og vedligeholdelsesjournalen kan det dog verificeres at der i gennemsnit går under 1 måned mellem noteringer. Da det ikke er muligt at verificere om disse noteringer er planlagte driftstop, uplanlagte driftstop, eller løbende vedligehold såsom smørring af maskinen uden driftstop. Når der ikke er flere nedbrud som vare mere end en måned i dataen er det svært for en Machine Learning model at lære mønsteret. Derfor har virksomheden lært meget om deres datakvalitet, egne vedligeholdelsessituation og data.

Siloer

Machine Learning modellen som blev udarbejdet under AI Campen fangede trenden og nedbrud, når livscyklus var længere end halvanden måned. Den havde dog svært ved at finde en sammenhæng når der var meget kort i mellem driftsstop og sammenhængen til de forskellige komponenter. Dette kan forbedres ved at benytte højfrekvente vibrationssensorer eller ultralyd. Endvidere blev modellen påvirket af forebyggende vedligeholdelsestiltag da disse har stor indvirkning på den resterende brugbare levetid. Virksomheden har sammen med Neurospace bevist at der er potentiale i Predictive Maintenance for dem, men at de skal ændre deres vedligeholdelsesprocedure for at få det fulde udbytte.

De valgte efter denne indsigt at køre længere i mellem deres planlagte vedligehold og havde ikke nedbrud. Hvilket kunne tyde på at der foregår overvedligehold og at der er en større besparelse at hente.

Værdi for kunden

Kunden lærte under AI Campen at de skal være bedre til at notere forskellige typer nedbrud i deres drifts- og vedligeholdelsesjournal. Der skal skildres mellem hvornår man laver et forebyggende vedligehold, som ikke påvirker driften, et planlagt driftstop, og et uplanlagt driftstop. Endvidere fandt de ud af, at de måske slet ikke har så mange nedbrud, som de gik og troede, og mange af de nedbrud som opstår formegentlig er pludselige, og ikke forårsaget af slitage.

Kunden fandt også ud af at der er potentiale for Predictive Maintenance i deres produktion og at der er en business case, både iht. overvedligeholdelse men også bedre planlægning af vedligeholdet for at undgå nedetid.

Under AI Campen fandt de ligeledes ud af at de vibrationssensorer som er købt til andet udstyr, samler data op med for lav frekvens til at kunne udnytte dem til Predictive Maintenance.