Et biased datasæt er et datasæt som ikke er repræsentativt for den virkelige verden. Det fører til at en værdi er underrepræsenteret. Et biased datasæt vil resultere i en biased model, som ikke vil være generaliserbar.