En Confusion Matrix er et matrix som viser værdierne for sande positiver, sande negativer, falske positiver og falske negativer. Denne matrix giver information nok til at evaluere en models ydelse på et klassificeringsproblem.