En Data Lake er et dataopbevaringssystem som kan håndtere ubegrænsede mængder af data. Dataen er ofte opbevaret i et råt format, hvilket vil sige at dataen ikke er blevet behandlet mellem kilde og opbevaring. Data Lakes bruges ofte til analytiske formål, men kræver i de fleste tilfælde at analyserne udføres af data specialister, eftersom at ubehandlet data giver øget kompleksitet.