Et Data Warehouse er en type af datahåndteringssystem som samler data fra mange forskellige kilder i ét stuktureret format og gør det tilgængeligt gennem en enkelt kilde, ofte ved brug af SQL. Data Warehouses bruges for det meste i analytisk kontekst, som f.eks ved business intelligence.