Extract, Load, Transform (ELT) benyttes til at beskrive processer som overfører data fra et eller flere systemer til et andet, hvor dataen bliver gemt i kildens rå format. ELT nævnes ofte i forbindelse med data lakes hvor data først bliver transformeret når det skal bruges.