Extract, Transform and Load (ETL) benyttes til at beskrive processer som overfører data fra et eller flere systemer til et andet, hvor dataen bliver transformeret inden det gemmes i destinationen. ETL nævnes ofte i forbindelse med data warehouses hvor databasen kræver en bestemt struktur af dataen før det kan gemmes.