Frequency Aliasing er en tilstand hvor signal data (sensor-data som vibration) opsamles med for lav en frekvens. Dette forårsager at signalet bliver oversat forkert fra analog til digital, hvilket resultere i en signalforvrængning. Nyquist-Shannon sample teori er en metode til at beregne den rette frekvensrespons.