Modsat labelet data, er ikke-labelet data observeret output data som ikke er kendt. Maskinlæringsmodellen trænes til at detektere mønstre uden at have den faktiske output værdi.