Kausalitet er forholdet mellem årsag og effekt. Det beskriver når den observerede korrelation har en årsagssammenhæng.