Klassificering er en kategori af problemer hvor man ønsker at detektere hvilken klasse et givent objekt hører til.