En kvantitativ variabel er målbar. Du kan beregne gennemsnittet og standardafvigelsen af disse værdier, dvs. værdien er numerisk (kontinuerlig).