Kvartiler beskriver en proces hvor man sortere datasættet fra mindste til største værdi, inden data opdeles i fraktiler. Disse fraktiler er oftest opdelt i nedre kvartilen (25%-fraktilen), medianen (50%-fraktilen), øvre kvartilen (75% fraktilen). Kvartiler er en god aggregeringsmetode, da den tydeliggør anomalier samt distributionen af data.