Labelet Data er nødvendigt for at benytte superviseret læring, hvor output værdierne skal være kendte under træning af maskinlæringsmodellen.