Mean Absolute Error (MAE) anvendes til at validere regressions problemer. MAE er et gennemsnit af den totale, absolutte, forskel mellem den sande og forudsagte værdi. Store og små fejl i MAE behandles som værende lige vigtige da værdierne er absolute modsat Mean Squared Error.