NaN står for “Not a Number” (ikke et tal) og benyttes når et resultat af en beregning ikke er definerbar. F.eks. når man dividere med 0, vil resultatet være “NaN”. NaN-Værdier benyttes også nogen gange forkert når data ikke er tilgængelig, her vil det dog være mere korrekt at benytte Null-Værdier.