Nøjagtighed er en metode til at måle hvor ofte en model udarbejdet til klassificering, korrekt kategorisere en observation. Selve værdien beregnes ud fra summen af sande positive og sande negative delt med det totale antal observationer.