En null-værdi beskriver en observation hvor data mangler. Null bliver brugt til at repræsentere at ingen værdi er sat. Et datasæt med mange null-værdier betyder at vi mangler vigtig information.