Nyquist-Shannon Sample Teori (Nyquist-Shannon Sampling Theorem) er en metode til at beregne den rette frekvensrespons ved signal data, for at undgå Frekvensasliasering