En P-værdi er en statistisk indikator for hvor sandsynligt et given resultat kunne være opnået tilfældigt. Jo lavere en P-værdi, desto lavere er sandsynligheden for at resultatet er opstået tilfældigt. Værdien bruges til at vurdere om ens hypotese kan anses for at være sandt eller falsk. Et resultat er ofte anset for at være statistisk signifikant hvis P-vædien er lavere en 0.05, altså mindre end 5% chance for at resulatet er opnået tilfældigt.