Pludselige nedbrud er fejl som opstår på maskiner pludseligt. Dette kan bl.a. ske pga. fejl monteringer men kan også virke tilfældige. De opstår ofte kort tid efter at vedligeholdelse er sket, og kan ved hjælp af prædiktiv vedligeholdelse blive opdaget i tide til at slukke maskinen, og reducere sandsynligheden for farlige situationer.