Prædiktiv vedligeholdelse, eller forudsigelig vedligeholdelse, er en vedligeholdelsesmetode, som forudser fremtidig nedbrud for at øge oppetiden og reducere vedligeholdelsesomkostningerne.

Dette gøres ved at analysere mønstre i data, som kan give indsigt i hvor lang tid der er tilbage, inden et givent komponent vil forårsage et nedbrud. Prædiktiv vedligeholdelse kan både forudisge pludselige nedbrud og den resterende brugbare levetid på et komponent.