Reaktiv Vedligeholdelse er en vedligeholdelsesmetode, hvor der foretages vedligeholdelse på udstyr når det er brudt sammen.