Regression er gruppe af problemer hvor vi estimere forholdet mellem en eller flere variable for at kunne forudsige nye datapunkter. I modsætning til klassificerings problemer bruges regression til at forudsige et tal, f.eks. den resterende brugbare levetid eller salgsprisen på et hus.