Reproducerbare analyser betyder at det er muligt at genskabe resultaterne ved en analyse, såfremt samme data, kode, og værktøjer anvendes.