Residual er forskellen mellem den sande og forudsagte værdi af modellen.