Usuperviseret Læring er en læringsmetode inden for maskinlæring hvor det sande output er ukendt under træning. Usuperviseret Læring bruges, når du ikke kender det sande output, og derfor i stedet søger mønstre for at kunne f.eks. gruppere kundesegmenter baseret på deres købsadfærd.