Value (værdi) fra Big Data beskriver, hvorvidt dataen som opsamles og analyseres skaber værdi for organisationen.