Ustruktureret Data er alt data som ikke er struktureret i et prædefineret format så som billeder, lyd, tekst, osv. Ustuktureret data kan have stuktureret metadata som beskriver indholdet af dataten.