Standardafvigelse beskriver, hvor stor en spredning der er i datasættet.